Khi Xin Zhao kết hợp combo với Malphite

Kết hợp nhịp nhàng như đẩy xe hàng :vBạn có thể quan tâm