Shaco “xuyên đôi” trong tay Shaclone

Cầm theo cả xuyên phép cùng xuyên giáp, Shaco trong tay anh chàng này có thể gây được lượng sát thương siêu lớn trong một khoảng thời gian ngắn.Bạn có thể quan tâm