Bản 6.7 chúng ta sẽ có trang phục gì?

Những trang phục và mẫu mắt siêu đẹp với chủ đề Người Máy Biến Hình.

Vẫn như thường lệ, trong một bản cập nhật, Riot sẽ tung ra khoảng từ 2 tới 3 trang phục mới cho người chơi thỏa sức sử dụng. Bản cập nhật này cũng vậy, ngoài trang phục Mecha Zero Sion (Tạm Dịch: Sion Người Máy Biến Hình), thì hôm nay, Riot đã tung ra nốt những hình ảnh cuối cùng về trang phục này cũng như kèm theo đó là 2 trang phục siêu đẹp khác.

Trang Phục Mới

Để khởi động cho bản cập nhật 6.7, 3 trang phục mới toanh sẽ ra mắt người chơi, đó là – trang phục Huyền Thoại Mecha Zero Sion (Sion Người Máy Biến hình), Program Lissandra (Lissandra Siêu Máy Tính) vàProgram Soraka (Soraka Siêu Máy Tính)!

2423424

Mecha Zero Sion (Tạm Dịch: Sion Người Máy Biến Hình)

Sion_Splash_5

sion

sionturn

dance

[Điệu nhảy của Sion trong trang phục này được lấy cảm hứng từ đây.]

sionhomeguard

sionrecall

passive

sionq1

sionq2

sionw1

sionw2

sione

sionr1

 

 

Đây là giọng nói đặc biệt của Sion trong trang phục Sion Người Máy Biến Hình, bao gồm cả những câu thoại tương tác khác:

 

 

qxC7Avd

Program Lissandra (Tạm Dịch: Lissandra Siêu Máy Tính)

Lissandra_Splash_3

Lissandra

lissandraturn

lissandrarecall

lisq1

w1

w2

lise1

lisr

213123

 

 

Program Soraka (Tạm Dịch: Soraka Siêu Máy Tính)

soraka

sorakaturn

sorakarecall

sdssdsd

sq11

sq1

sw2

e1

e2

sorakaR

 

 

Zwfn0db

Mẫu Mắt Mới

Cùng với trang phục Huyền Thoại Sion Người Máy Biến Hình, cũng có một mẫu mắt mới tên là Mecha Zero Ward (Tạm Dịch: Mẫu Mắt Biến Hình)!

Mecha Zero Ward (Tạm Dịch: Mẫu Mắt Biến Hình)

ward4

 

Theo: LM360Bạn có thể quan tâm