Bảng bổ trợ của người đi đường trên xuất sắc nhất TG - SKT Marin

Cùng xây dựng bảng bổ trợ đưởng trên theo siêu sao SKT Marin

marin fiora 1811

Fiora

marin kennen

Kennen

marin jayce

Jayce

marin ca sau

Renekton

marin rumble

Rumble

marin lissandra 1811

Lissandra

marin gnar 1811

Gnar

ryze marin 1811

Ryze

Theo LM360Bạn có thể quan tâm