Bộ đôi Madlife và Space (CJ Entus) xử lý cực khéo

Mặc dù bị gank bởi Jarvan IV, nhưng cả Madlife lẫn Space đều xử lý tình huống rất tài tình và chuyển bất lợi thành lợi thếBạn có thể quan tâm