Bức tường tử thần của Anivia và Vayne

Kết Án của Vayne kết hợp với Tường Băng của Anivia, bộ đôi đường dưới này đã có những tình huống phối hợp rất nhịp nhàng và chuẩn xác...Bạn có thể quan tâm