[ CKTG 2015 ] : Faker nhào lộn chào khán giả

Màn lộn mèo ra mắt của Faker Biểu tượng cảm xúc colonthree Vừa chộp được tại Berlin :))Bạn có thể quan tâm