Clip LoL : TF thách đấu đi rừng solo Zed

Cùng xem pha solo giữa TF đi rừng và Zed tại game360


Bạn có thể quan tâm