Tuyển tập các màn phối hợp của Nunu và Bard

Với Hành Trình Kì Diệu dẫn đến Tuyệt Đỉnh Băng Giá, Bard mở ra con đường đưa đối thủ đến cái lạnh chết người của Nunu!Bạn có thể quan tâm