Điểm tin Liên Minh ngày 01/04: Cập nhật hình nền

Ngày hôm nay, một số hình nền tiếp tục được cập nhật.

[Tiếp Tục] Đại Tu Hình Nền

Ngày hôm nay, 01/04, trong đó bao gồm cả trang phục Miss Fortune Waterloo.

MissFortune_Splash_2

MissFortune_Splash_21

Đây là phiên bản cũ của trang phục này.

Bên cạnh đó, lần thay đổi trước cho trang phục Fiora Quạ Đen đã được bỏ đi và quay lại như cũ.

Fiora_Splash_2

Fiora_Splash_2

Ảnh nền cũ của trang phục này.

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Theo: LM360Bạn có thể quan tâm