Điểm tin Liên Minh ngày 14/04: Bản 6.8 đang đến rất gần!

Điểm tin Liên Minh ngày 14/04: Bản 6.8 đang đến rất gần!

Những thay đổi, chỉnh sửa cuối cùng cho bản 6.8 để chuẩn bị lên sóng.

Hình nền Diana Hỏa Ngục

Hình nền mới cho trang phục Diana Hỏa Ngục đã xuất hiện trên máy chủ PBE ngày hôm nay!

Diana_Splash_3 Diana_3

d3

Cập nhật hình nền

Bên cạnh các hình nền mới được cập nhật thời gian gần đây, trong ngày hôm nay, sẽ có thêm 3 hình nền mới – cập nhật hình nền cơ bản cho Evelynn và Rammus cũng như hình nền cho trang phục Warwick Lãnh Nguyên!

Evelynn_Square_0

Evelynn

Evelynn_Splash_0 Evelynn_0

Rammus_Square_0

Rammus

Rammus_Splash_0 Rammus_0

Warwick Lãnh Nguyên

Warwick_Splash_4 Warwick_4

Và để tiện cho các bạn so sánh hơn, thì đây là link cả hình nền mới và cũ:

  • Cập Nhật Hình Nền 14/04 – Mới và Cũ

Các thay đổi nhỏ

Các cập nhật hình nền cho Bá Tước Vladimir và Hầu Tước Vladimir đã được hoàn trở lại.

Bá Tước Vladimir 

Vladimir_Splash_1

Hầu Trước Vladimir

Vladimir_Splash_2

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Theo: LM360Bạn có thể quan tâm