Điểm tin Liên Minh ngày 17/09: Hình nền các trang phục sắp ra mắt!

Bên cạnh các hình nền tải trận mới khá đẹp, hôm nay, trong bản cập nhật cũng có nâng cấp tính năng phòng chat trong trò chơi!

Hình nền tải trận mới

Marauder Alistar & Marauder Olaf

Olaf_Splash_5

AlistarLoadScreen_8     OlafLoadScreen_5

2 trang phục Marauder Alistar và Marauder Olaf trong trận đấu!

mara33

Warden Jax & Warden Karma

Jax_Splash_12

[Hiện tại mới chỉ có hình nền tải trận cho trang phục Warden Jax!]

JaxLoadScreen_12

2 trang phục Warden Jax và Warden Karma trong trận đấu!

warddd

Ironside Malphite

Trang phục Ironside Malphite được thêm vào trong hình nền, dùng chung với Quinn Hải Tặc, Garen Đô Đốc Đểu Cáng, và Aatrox Thợ Săn Đại Dương!

Malphite_Splash_7

MalphiteLoadScreen_7

Để phù hợp với trang phục mới của Malphite này, thì Quinn Hải Tặc, Garen Đô Đốc Đểu Cáng, và Aatrox Thợ Săn Đại Dương cũng được cập nhật lại cho hoàn hảo với hình nền chùng!

Aatrox_3 Garen_10 Quinn_3

Trang phục Ironside Malphite trong trận đấu!

malphite

Hôm qua trong bài Lộ diện tướng mới: Kindred – Thợ Săn Vĩnh Hằng cũng đã có hình nền của Kindred, hôm nay hình nền này đã được thêm vào trong trò chơi!

Kindred

LAX-D01-Shurima-01c-20150707132525

Các bài viết liên quan tới Kindred

  • Lộ diện tướng mới: Kindred – Thợ Săn Vĩnh Hằng
  • Chi tiết về hình ảnh và kĩ năng của Kindred, Thợ Săn Vĩnh Hằng

asdsadasdasd

Nâng cấp phòng chat cá nhân!

chaatt

Các nâng cấp mới khi bạn đã tạo sẵn một phòng chat:

  • Đặt tên phòng chat
  • Mời thành viên mới
  • Có thể thăng chức cho thành viên hiện tại lên quản phòng (họ có thể mời hoặc kick thành viên)
  • Giáng chức quản phòng về lại thành viên
  • Kick thành viên

Một vài hình ảnh:

11     asdadasdasd

Chỉnh sửa cân bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Theo : LM360Bạn có thể quan tâm