Điểm tin Liên Minh ngày 25/03: Biểu tượng anh hùng mới, cập nhật trang phục và chỉnh sửa tướng

Graves đã được thay đổi một chút trong ngày cập nhật hôm nay.

Biểu Tượng Anh Hùng Mới

4 biểu tượng với chủ đề Máy Móc đã được thêm vào trong bản cập nhật hôm nay!

profileIcon1132 profileIcon1134 profileIcon1135 profileIcon1133

Cập Nhật Trang Phục

Hình nền của trang phục mới Sion Người Máy Biến Hình đã được chỉnh sửa một chút, bao gồm việc chỉnh sửa màu sắc và thay đổi một số chỗ khác.

Sion_Splash_5_2

Mới

Sion_Splash_5_old

X4btpfg

Ảnh so sánh.

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Ahri

 • Hôn Gió (E) [cập nhật phần mô tả kĩ năng để ghi đúng lượng sát thương là 60/95/130/165/200.]
  • [CHÚ Ý: Đây chỉ là cập nhật phần mô tả kĩ năng, không có thay đổi gì về cách chơi.]

Graves

 • Rút Súng Nhanh (E)
  • Thời gian hiệu ứng của Lì Đòn giảm từ 4 xuống còn 2 giây.
  • Đòn đánh thường lên những mục tiêu không phải là lính sẽ không còn tái tạo lại thời gian hiệu lực của Lì Đòn  nữa.
  • Không còn cộng dồn tối đa lên 4 nữa.
  • Lượng giáp và kháng phép của Lì Đòn tăng từ 10/15/20/25/30 lên 40/60/80/100/120

“Lướt về hướng chỉ định và hồi lại 1 viên đạn. Trong vòng 2 giây, Graves sẽ nhận hiệu ứng Lì Đòn.

Đòn đánh thường của Graves sẽ giảm thời gian hồi của Rút Súng Nhanh đi 0.5 giây.

Lì Đòn tăng 40/60/80/100/120 giáp và kháng phép.”

gravese

Rammus

 • Quả Cầu Tốc Độ (Q) sát thương quay trở lại như cũ, từ 80/130/180/230/280 về 100/150/200/250/300

Bảng Bổ Trợ

Cuồng Huyết Chiến Tướng

 • Lượng hút máu tối đa có thể nhận được giảm từ 20% xuống còn 15%

warlords bloodlust

Theo: Lm360Bạn có thể quan tâm