Faker Vayne Pentakill tại CKTG 2015

Với những màn nhào lộn bá đạo - Faker cầm Vayne có 1 Pentakill mãn nhãnBạn có thể quan tâm