Funny : Ulti Caitlyn câu 3 tốc biến đối phương

Một pha câu tốc biến hài hước của Caitlyn khi dùng ulti vào xah thủ đối phươngBạn có thể quan tâm