Giảm sức mạnh Ahri và tăng sức mạnh Katarina

Tăng/ giảm sức mạnh này có ý nghĩa như nào tới các vị tướng?Bạn có thể quan tâm