Hướng dẫn [ bỏ túi ] Rumble Đi Rừng

Với các thay đổi trước đó, Rumble giờ đã trở lại, nhưng ở vị trí đi rừng chứ không phải ở đường trên như trước nữa.Bạn có thể quan tâm