Hướng dẫn chơi Trundle hỗ trợ bỏ túi

Độ chống chịu và đa dụng mạnh giúp cho vị tướng này đang trở thành một hung thần ở vị trí hỗ trợ.


Bạn có thể quan tâm