Kết hợp hoàn hảo của Lux và Mogana ở chế độ URF

Một khi đối phương đã bị trói thì chỉ có chết mới thoát khỏi 2 lần trói của 2 cô nàng Lux và Mogana ở chế độ URF


Bạn có thể quan tâm