Khi thánh Izumin nhập GFL.Sofm

Trận đấu GFL vs SAJ Sofm cầm Leesin đã có pha bị thánh Izumin nhập - đá sóng âm hụt 3 lần liên tiếpBạn có thể quan tâm