Lịch thi đấu vòng bảng CKTG 2018

Lịch thi đấu Lịch thi đấu vòng bảng CKTG 2018 - Busan sẽ là địa điểm tổ chức vòng bảng CKTG 2018

Ngày 10/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 KT Rolster Team Liquid
Trận 2 16h00 EDward Gaming MAD Team
Trận 3 17h00 Phong Vũ Buffalo Flash Wolves
Trận 4 18h00 Afreeca Freecs G2 Esports
Trận 5 19h00 Royal Never Give Up Cloud 9
Trận 6 20h00 Gen.G Team Vitality

Ngày 11/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 Flash Wolves Afreeca Freecs
Trận 2 16h00 Phong Vũ Buffalo G2 Esports
Trận 3 17h00 100 Thieves Fnatic
Trận 4 18h00 Invictus Gaming G-Rex
Trận 5 19h00 Team Vitality Cloud 9
Trận 6 20h00 Gen.G Royal Never Give Up

Ngày 12/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 MAD Team KT Rolster
Trận 2 16h00 Team Liquid EDward Gaming
Trận 3 17h00 Fnatic Invictus Gaming
Trận 4 18h00 100 Thieves G-Rex
Trận 5 19h00 Royal Never Give Up Team Vitality
Trận 6 20h00 Cloud 9 Gen.G

Ngày 13/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 Afreeca Freecs Phong Vũ Buffalo
Trận 2 16h00 G2 Esports Flash Wolves
Trận 3 17h00 Invictus Gaming 100 Thieves
Trận 4 18h00 G-Rex Fnatic
Trận 5 19h00 Team Liquid MAD Team
Trận 6 20h00 KT Rolster EDward Gaming

Ngày 14/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 Team Vitality Royal Never Give Up
Trận 2 16h00 Gen.G Cloud 9
Trận 3 17h00 Team Vitality Gen.G
Trận 4 18h00 Cloud 9 Royal Never Give Up
Trận 5 19h00 Cloud 9 Team Vitality
Trận 6 20h00 Royal Never Give Up Gen.G

Ngày 15/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 Afreeca Freecs Flash Wolves
Trận 2 16h00 G2 Esports Phong Vũ Buffalo
Trận 3 17h00 Flash Wolves G2 Esports
Trận 4 18h00 Phong Vũ Buffalo Afreeca Freecs
Trận 5 19h00 Flash Wolves Phong Vũ Buffalo
Trận 6 20h00 G2 Esports Afreeca Freecs

Ngày 16/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 Team Liquid KT Rolster
Trận 2 16h00 MAD Team EDward Gaming
Trận 3 17h00 MAD Team Team Liquid
Trận 4 18h00 EDward Gaming KT Rolster
Trận 5 19h00 EDward Gaming Team Liquid
Trận 6 20h00 KT Rolster MAD Team

Ngày 17/10

Trận Giờ Đội xanh Đội đỏ
Trận 1 15h00 Fnatic 100 Thieves
Trận 2 16h00 G-Rex Invictus Gaming
Trận 3 17h00 Fnatic G-Rex
Trận 4 18h00 100 Thieves Invictus Gaming
Trận 5 19h00 G-Rex 100 Thieves
Trận 6 20h00 Invictus Gaming Fnatic


Bạn có thể quan tâm