LMHT : An Phát Ultimate đánh bại GIGABYTE Full Louis trong ngày đầu Sofm xuất quân

Sofm trở lại VCSA mùa xuân 2016 với vai trò đi rừng , nhưng đã có một trận đấu mở màn VCSA đáng quên khi để thua APUBạn có thể quan tâm