LMHT : Giải tỏa đám đông đỉnh cao của Poppy

Chỉ với 1 Ulti Poppy có thể làm lên điều thần kỳBạn có thể quan tâm