LMHT : Hệ thống tầm nhìn và thay đổi cho các trang bị hỗ trợ mùa 6

Thay đổi cho hệ thống tầm nhìn và các trang bị hỗ trợ cũng là một trọng tâm trong giai đoạn tiền mùa giải 2016 này.

Hệ thống tầm nhìn và trang bị hỗ trợ

testt

Đáng ngạc nhiên nhất, chắc chắn là việc Mắt Xanh đã bị xóa bỏ khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, mắt xanh vẫn có thể được cắm qua Đá Tỏa Sáng và các trang bị phụ kiện.

Mắt Tím giảm giá thành còn 75 vàng.

trinks

Thấu Kinh cũng bị xóa bỏ, chỉ còn lại Mắt Vật Tổ và Máy Quét. Cả 2 phụ kiện này được thay đổi một chút và sẽ mạnh dần theo thời gian – bạn sẽ không cần phải nâng cấp nó nữa, bởi nó sẽ tự động nâng cấp khi bạn đạt cấp độ 9!

36991a241291d6a3877df9b7154a7b91 (1) 899dad1b250721a9810a4393d85cfe99 (1)

Mắt Vật Tổ và Máy Quét được cải thiện!

Máy Quét giờ đây có thể nâng cấp lên Oracle Alteration, nó sẽ giảm tầm sử dụng đi một chút nhưng thay vào đó, lại tăng tầm hoạt động của máy quét lên và hiệu ứng quét này sẽ đi theo bạn.

Mắt Vật Tổ có thể nâng cấp lên Farsight Alteration, nó sẽ xóa bỏ khả năng tích trữ mắt của phụ kiện này và không còn làm cho mắt thấy được nữa, đồng minh sẽ không thể chọn được nó, nhưng thay vào đó, nó được tăng tầm rất lớn, cùng với việc giảm đi thời gian hồi, cũng như cho bạn một con mắt không vĩnh viễn.

cdf6da462469895adc3495f6f2151240 (1) db4faec4317fe57487102f22b69a0c53 (1)

Oracle và Farsight Alteration!

3423

Liên quan tới cả 2 vấn đề: tầm nhìn và trang bị hỗ trợ – Đá Tỏa Sáng đã được cập nhật, nó sẽ có một nội tại mới giúp cho người sở hữu giảm thời gian hồi của các trang bị kích hoạt đi 10%.

f31347d306361e6f9fb4b169b03255d4

Nhân tiện nói về Đá Tỏa Sáng, giờ đây cũng có 3 sự lựa chọn nâng cấp cho trang bị Đá Tỏa Sáng này. Đó là sự kết hợp giữa Đá Tỏa Sáng và bất kì món đồ hỗ trợ cấp 2 nào:

eccdc21e0a406ce804d249bfb057ae48

b606d842b6a6ef0a0a2bcbfbe6cd95e0 bf388fd10e7dc5e9333311198d5a3058 39749259eb6e030b52c637847f452194

  • Eye of the Oasis (Đá Tỏa Sáng + Mề Đay Nomad + Vàng)
  • Eye of the Equinox (Đá Tỏa Sáng + Vòng Tay Targon + Vàng)
  • Eye of the Watchers (Đá Tỏa Sáng + Nanh Băng + Vàng)

ggg

Bên cạnh đó, cũng có những thay đổi cho các trang bị hỗ trợ, bao gồm lượng vàng nhận được nhiều hơn & giá thành của nó, các chỉ số được sửa lại, thêm những trang bị thành phần khác nhau để nâng cấp lên trang bị cấp 2, thay vì như trước kia “trang bị cấp 1 + vàng”, cũng như điều chỉnh lại khả năng kích hoạt của các trang bị cấp 3.

  • Đồng Xu Cổ Đại, Mề Đay Nomad và Bùa Thăng Hoa

0be43850292fde306292d7db1fd93d16 671e09b784c52172b779aca72428c91e cb84098ecb5241f12bf8e1dd040b41f5

  • Lưỡi Gươm Đoạt Thuật, Nanh Băng và Yêu Sách Của Băng Hậu

011742f98190aa646bf31b8a79a0f9b5 7573e8bfe570ff03e66216d275373c7e 0c62eb911b68400f9900554e03188518

Yêu Sách Của Băng Hậu có kích hoạt mới – giống như với khả năng kích hoạt từ trang bị Song Sinh Ma Quái sẽ bị xóa bỏ trong thời gian tới.

  • Khiên Cổ Vật, Vòng Tay Targon và Mặt Nạ Sơn Thạch

9e3cc08b793d5b057332a8a736f7ef21 19a62c547386f2a1d8c31970321d6a20 8d0312afcdbfcaca19ea1faaabf7768a

Lượng giáp khi kích hoạt của Mặt Nạ Sơn Thạch sẽ không còn phát nổ nữa, mà thay vào đó, nó sẽ làm chậm kẻ địch đi 40% trong vòng 2 giây.

Theo LM360Bạn có thể quan tâm