LMHT : Khung viền và biểu tượng thưởng cho chế độ xếp hạng mùa 5

Khung viền, biểu tượng phần thưởng cho giai đoạn tiền mùa giải, cùng với các thay đổi tiếp tục cho giai đoạn tiền mùa giải 5.

Biểu tượng xếp hạng mùa giải 2015

soloqueue

Biểu tượng để thưởng cho những người chơi xếp hạng mùa giải 2015 đã xuất hiện trên máy chủ PBE! Có tất cả ba loại biểu tượng cho mỗi chế độ xếp hạng khác nhau – Hạng đơn, Hạng 3v3, Hạng 5v5. Bên cạnh đó, cũng có ba bộ biểu tượng cho những người chơi Thách Đấu ở vị trí 1-10, 11-50, và 51-200 hạng đơn, 1-3, 4-15, và 16-50 cho hạng 3v3 & hạng 5v5.

Hạng Đơn (tròn) – Hạng 3v3 (tam giác) – Hạng 5v5 (ngũ giác)

Đồng

profileIcon950 profileIcon951 profileIcon952

Bạc

profileIcon953 profileIcon954 profileIcon955

Vàng

profileIcon956 profileIcon957 profileIcon958

Bạch Kim

profileIcon959 profileIcon960 profileIcon961

Kim Cương

profileIcon962 profileIcon963 profileIcon964

Cao Thủ

profileIcon965 profileIcon966 profileIcon967

Thách Đấu

profileIcon968 profileIcon969 profileIcon970

profileIcon971 profileIcon972 profileIcon973

profileIcon974 profileIcon975 profileIcon976

Khung viền tải trận

Tiến tới giai đoạn cuối mùa giải 2015 này, khung viền tải trận đã được cập nhật! Như đã báo trước, giờ đây nó sẽ bao gồm cả đánh dấu đoàn bên phía trái và phải bên cạnh tên người chơi. Bạc Đoàn 5 – 1

silver

Vàng Đoàn 5 – 1

gold

Bạch Kim Đoàn 5 – 1

platinum

Kim Cương Đoàn 5 – 1

diamond

Đội Xanh, Đội Đỏ, Cao Thủ, Thách Đấu.

brmc

Dưới đây là các khung viền tải trận, với đoàn 1 ở phía dưới và 5 ở phía trên cùng.

UI_LoadScreen_Frame_05_Divisions

Theo Surrender at 20Bạn có thể quan tâm