LMHT : Những thay đổi trang bị cho mùa giải 6 p3

Tiếp tục đến với Những thay đổi trang bị cho mùa giải 6 p3 qua bài viết dưới đây

Thay đổi với những trang bị mùa 6 P3

Gậy Đầu Lâu

 • Tổng giá giảm từ 2450 xuống 2370

Lá Chắn Quân Đoàn

 • Tổng giá giảm từ 1600 xuống 1500
 • Hào quang kháng phép giảm từ 15 xuống 10

Đồng Xu Cổ Đại

 • Giá điều chỉnh còn 350 vàng
 • Nội tại duy nhất: lượng vàng khi gần một đơn vị lính bị tiêu diệt tăng từ 3 lên 4

Quyền Trượng Thiên Thần

 • Tổng giá tăng từ 3000 lên 3100

Lư Hương Sôi Sục

 • Tổng giá tăng từ 2100 lên 2200

Cốc Quỷ Anthene

 • Tổng giá tăng từ 2700 lên 2800

Cờ Lệnh Hiệu Triệu

 • Tổng giá tăng từ 2750 lên 2900

Dây Chuyền Banshee

 • Tổng giá tăng từ 2700 lên 2900
 • Máu tăng từ 450 lên 500
 • Kháng phép tăng từ 60 lên 70

Kiếm BF

 • Tổng giá giảm từ 1550 xuống 1300
 • Sát thương vật lý giảm từ 50 xuống 40

bff_2

Kiếm Hải Tặc

 • Tổng giá tăng từ 1400 lên 1650
 • Khả năng hút máu tăng từ 8% lên 10%

Gươm Của Vua Vô Danh

 • Tổng giá tăng từ 3200 lên 3400
 • Nội tại duy nhất gây sát thương dựa trên % máu hiện tại của đối phương giảm từ 8% xuống 6%

Huyết Kiếm

 • Sát thương vật lý giảm từ 80 xuống 75
 • Khả năng hút máu không còn là duy nhất
 • Tổng giá tăng từ 3500 lên 3700

Tàn Tích Của Bami

 • Tổng giá tăng từ 1000 lên 1100

Giày Cuồng Nộ

 • Tổng giá tăng từ 1000 lên 1100
 • Lượng tốc độ đánh nhận tăng từ 25% lên 30%

Giày Thường

 • Giá giảm từ 325 xuống 300

Giày Bạc

 • Tổng giá giảm từ 1000 xuống 800
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 60 lên 65

Găng Tay Gai

 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 8% lên 10%

Đá Bảo Hộ

 • Máu tăng từ 200 lên 225

Giáp Lưới

 • Tổng giá tăng từ 750 lên 800

Áo Choàng Tím

 • Tổng giá tăng từ 730 lên 800
 • Tỉ lệ chí mạng tăng từ 15% lên 20%

Vòng Tay Pha Lê

 • Tổng giá tăng từ từ 600 lên 650

Dao Găm

 • Tốc độ đánh giảm từ 15% xuống 12%
 • Tổng giá giảm từ 450 xuống 300 vàng

dagger_2

Giáp Liệt Sĩ

 • Tổng giá tăng từ 2750 lên 2800

Kiếm Doran

 • Máu tăn từ 70 lên 80
 • Sát thương vật lý tăng từ 7 lên 8
 • Tổng giá tăng từ 440 lên 450

Nhẫn Doran

 • Năng lượng hồi lại thay đổi từ 3 năng lượng mỗi giây thành 50% khả năng hồi phục năng lượng cơ bản

Khiên Doran

 • Tổng giá tăng từ 440 lên 450

Dược Phẩm Cứng Cáp

 • Giờ đây sẽ +300 máu
 • Không còn khả năng chống làm chậm đi 25% nữa

iron_2

Dược Phẩm Thuật Pháp

 • Tổng giá tăng từ 400 lên 500
 • Sức mạnh phép thuật tăng từ 40 lên 50

ex_2

Dược Phẩm Phẫn Nộ

 • Tổng giá tăng từ 400 lên 500
 • Sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 25 lên 30
 • Khả năng hồi máu từ Hung Hăng tăng từ 10% lên 15%
 • Hạ gục sẽ không còn gia tăng thời gian hiệu lực nữa

ex2_2

Phù Phép: Thời Không

 • Thời gian hồi của các phép Tốc Biến, Tốc Hành, Dịch Chuyển giảm từ 20% xuống 15%
 • Lượng tốc độ tăng thêm sau khi sử dụng Tốc Biến giảm từ 30% xuống 20%

Phù Phép: Cổ Kiếm

 • Tổng giá tăng
 • Công thức giờ đây sẽ là [Trang bị đi rừng + Sách Cũ + Thủy Kiếm + 140 vàng]
 • Sức mạnh phép thuật giảm từ 50 xuống 40
 • Năng lượng tăng từ 200 lên 250

runeg_2

Phù Phép: Chiến Binh

 • Sát thương vật lý tăng từ 45 lên 60
 • Lượng xuyên giáp giảm từ 10 xuống 0
 • Công thức giờ đây sẽ là [Trang bị đi rừng + Búa Chiến Caulfield + 475 vàng]

testt_2

Mặt Nạ Sơn Thạch

 • Máu giảm từ 500 xuống 450
 • +2 vàng mỗi 10 giây
 • Nội Tại Duy Nhất – Lượng máu hồi giảm từ 50 + 1% máu tối đa xuống 50 máu.
 • Kích Hoạt Duy Nhất – Lượng giáp sau khi phát nổ sẽ làm chậm 40% trong vòng 2 giây chứ không còn gây [100% sát thương vật lý của mục tiêu + 30%sức mạnh phép thuật của mục tiêu] sát thương nữa.

8d0312afcdbfcaca19ea1faaabf7768a_2

Bùa Tiên

 • Tổng giá giảm từ 180 xuống 125

Sách Quỷ

 • Sức mạnh phép thuật giảm từ 30 xuống 25
 • Tổng giá giảm từ 825 xuống 800

Dị Vật Tai Ương

 • Tổng giá giảm từ 600 xuống 550

Nanh Băng

 • Tổng giá giảm từ 865 xuống 850
 • Công thức giờ đây là [Lưỡi Gươm Đoạt Thuật + Bùa Tiên + 375 vàng]
 • Khả năng hồi phục năng lượng tăng từ 50% lên 100%
 • Sức mạnh phép thuật tăng từ 10 lên 15
 • Lượng vàng nhận được khi sử dụng kĩ năng hoặc đánh thường chính xác tăng từ 110 lên 15.

Tim Băng

 • Tổng giá tăng từ 2600 lên 2800

Búa Băng

 • Tổng giá giảm từ 3300 xuống 2840
 • Công thức giờ đây là [Nắm Đấm của Jaurim + Cuốc Chim + Hồng Ngọc + 525 vàng]
 • Lượng máu giảm từ 700 xuống 650
 • Sát thương vật lý tăng từ 30 lên 35

fj_2

Khiên Mãnh Sư

 • Tổng giá tăng từ 900 lên 1000

Giáp Thiên Thần

 • Tổng giá tăng từ 2800 lên 2900
 • Giáp tăng từ 50 lên 60
 • Kháng phép tăng từ 50 lên 60

Mặt Nạ Ma Ám

 • Tổng giá tăng từ 1500 lên 1600

Bình Máu

 • Tổng giá tăng từ 35 lên 50

Kiếm Răng Cưa

 • Tổng giá giảm từ 1450 xuống 1300
 • Sát thương vật lý giảm từ 25 xuống 20
 • Kháng phép giảm từ 35 xuống 30
 • Lượng giáp giảm từ 250 mọi cấp xuống 110-280 theo cấp độ

hexx_2

Kiếm Súng Hextech

 • 10% hút máu và 20% hút máu phép bị xóa bỏ
 • Nội Tại Duy Nhất Mới – hồi máu dựa vào 15% sát thương gây ra, 33% với các hiệu ứng diện rộng.
 • Không còn giảm thời gian hồi chiêu của trang bị đi 3 giây mỗi khi sử dụng đòn đánh thường hoặc kĩ năng trúng.

65345435_2

Găng Tay Băng Giá

 • Tổng giá giảm từ 2850 xuống 2700
 • Giáp tăng từ 60 lên 65
 • Không còn nhận 30 sức mạnh phép thuật nữa
 • Giảm thời gian hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%
 • Vùng làm chậm giờ đây sẽ tăng tương đương với lượng giáp cộng thêm

ibg_2

Vô Cực Kiếm

 • Sát thương vật lý giảm từ 80 xuống 65
 • Tổng giá giảm từ 3800 xuống 3500
 • Phần hiển thị giờ đây sẽ là – Đòn chí mạng tăng sát thương thêm 50%

ieee_2

Giày Khai Sáng Ionia

 • Tổng giá giảm từ 1000 xuống 800
 • Khả năng hồi chiêu giảm từ 15% xuống 10%
 • Giảm thời gian hồi của các phép bổ trợ đi 10%

ionioanboots_2

Hỏa Ngọc

 • Tổng giá giảm từ 850 xuống 800

Cung Xanh

 • Tổng giá giảm từ 2300 xuống 1300
 • Công thức giờ đây là [Cuốc Chim + 425 vàng]
 • Sát thương vật lý giảm từ 40 xuống 25
 • Giờ đây sẽ là xuyên 30% giáp cộng thêm của mục tiêu chứ không còn là bỏ qua 35% giáp của mục tiêu nữa
 • Biểu tượng mới

lastwhisper_2

Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry

 • Tổng giá tăng từ 3000 lên 3200

Song Kiếm  Tai Ương

 • Tổng giá tăng lên 3200
 • Công thức giờ đây sẽ là [Gậy Bùng Nổ + Thủy Kiếm + Linh Hồn Lạc Lõng]
 • Giờ đây sẽ cung cấp thêm 10% giảm hồi chiêu
 • Tốc độ di chuyển tăng lên 7%

Dây Chuyền Iron Solari

 • Tổng giá giảm từ 2750 xuống 2500
 • Thời gian tồn tại của lượng giáp sau khi kích hoạt giảm từ 5 xuống còn 2 giây

Kiếm Dài

 • Tổng giá giảm từ 360 xuống 350

Vọng Âm Luden

 • Tổng giá tăng từ 3000 lên 3200

Theo LM360Bạn có thể quan tâm