LMHT : Phân tích bản cập nhật 4.17

Thảo luận về những thay đổi của các vị tướng, đặc biệt là Soraka và Viktor. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV tại địa chỉ www.vetv.vn


Bạn có thể quan tâm