LMHT : Tròn mắt với bộ Fan art cực đẹp của tác giả CGlas

Vẽ không thua gì splash art của họa sỹ Riot luôn :v

 

FanArt 3110 (1)

 

FanArt 3110 (2)

 

FanArt 3110 (3)

 

FanArt 3110 (4)

 

FanArt 3110 (5)

 

FanArt 3110 (6)

 

FanArt 3110 (7)

 

FanArt 3110 (8)

 

FanArt 3110 (9)

 

FanArt 3110 (10)

 

FanArt 3110 (11)

 

FanArt 3110 (12)

 

FanArt 3110 (13)

 

FanArt 3110 (14)

FanArt 3110 (15)Bạn có thể quan tâm