LMHT: Nhóm trang phục SKT T1 đã chính thức ra mắt

Vậy là sẽ không lâu nữa, nhóm trang phục vinh danh đội vô địch Chung Kết Thế Giới – SKT T1 sẽ đến tay chúng ta. Hãy cùng ngắm lại vẻ đẹp của chúng nhé!

Elise_Splash_4

Alistar_9 Azir_3 Elise_4

KalistaLoadscreen_3 Renekton_8 Ryze_10

SKT Alistar

Trang phục di sản

alistar

alistarturn

alistarb

alistarr

 

SKT T1 Azir

Trang phục di sản

azir

azirturn

azirb

azirpassive

azirw1

azirq

azire

azirr1

azirr2

SKT T1 Elise

Trang phục di sản

elise

eliseturn

elisespiderturn

eliserecall

elisepassive

eliseq

elisew

elisee

elisee_2

SKT T1 Kalista

Trang phục di sản

kalista

kalistaturn

kalistab

kalistaally

kalistaq

kalistaw

kalistawpassive

kalistaspears

kalistar

SKT T1 Renekton

Trang phục di sản

renekton

renektonturn

renektonb

renektonq

renektone

renektonr

SKT T1 Ryze

Trang phục di sản

ryze

ryzeturn

ryzeb

ryzeq

qsj

ryzew

rysew2

ryzee

ryzer

r2

 

skt_newsplash_1920x1080Bạn có thể quan tâm