Lucian bắn cực sung của Artifact

Mấy hôm nữa lôi ra Đường Giữa bắn EVOS không?Bạn có thể quan tâm