Master Yi team ta và team địch có gì khác?

Master Yi tưởng là tướng dễ chơi nhưng thực tế lại không giống như tưởng tượngBạn có thể quan tâm