Những pha nằm xuống ngớ ngẩn nhất trong LMHT

Lician mất lướt và tốc biến nhưng không qua nổi hang rồng buộc phải nằm xuống và những pha chết ngớ ngẩn đến hài hước nhất trong LMHT.



Bạn có thể quan tâm