LMHT : Pha Zed 1 vs 4 vi diệu

Bị 4 thành viên đối phương ra hỏi thăm, nhưng với các kĩ năng được sử dụng một cách chính xác và chuẩn mực, Zed đã thoát thành công và còn đem về 2 mạng hạ gục.Bạn có thể quan tâm