Quá trình phát triển của Bard khi từ còn là ý tưởng

Cùng xem quá trình phát triển tướng Bard nhé các bạn.Bạn có thể quan tâm