Random LoL Moments – Siêu thiện xạ Jhin

Chiêu cuối hoàn hảo của Jhin sẽ là tình huống mở đầu cho video Random LoL Moments số 421Bạn có thể quan tâm