SofM cầm xạ thủ đi cùng Faker hỗ trợ ft The Shy (Fiora) vs Bang, Scout, Duke

SofM gặp Faker và quyết định đánh xạ thủ để Faker hỗ trợ cho mình

Highlights

Full gameBạn có thể quan tâm