SofM troll Faker - Lạnh lùng trừng phạt bùa xanh

[Thách đấu Hàn] SofM xử lí bùa xanh ngay khi Faker đến định ăn!Bạn có thể quan tâm