Sự thất bại mang tên Mordekaiser?

Mordekaiser đã được sửa lại, nhưng vị tướng này chỉ mạnh trong 1 2 phiên bản và sau đó gần như biến mất. Lý do là gì?Bạn có thể quan tâm