Sức mạnh hủy diệt của Zyra đi rừng

Này nhé, mầm cây, kĩ năng khống chế, xóa sổ quái vật không mất máu, khả năng dồn sát thương có. Quá khỏe, tại sao bạn còn chưa thử?Bạn có thể quan tâm