TÁI KHỞI ĐỘNG…

"Nghiền nát. Tiêu diệt. Phá hủy."

mecha_banner_teaser

TÁI KHỞI ĐỘNG…

Hệ thống bị xâm nhập…

/Cmd: Prototype 00_Failsafe… [KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ TỰ HỦY]

Phát hiện truy cập trái phép… [HỦY BỎ]

Khởi động lại hệ thống… [PHÂN TÍCH]

Động cơ ổn định… [HOÀN THÀNH]

Hệ thống vũ khí… [ĐẨY ĐỦ]

Định vị mục tiêu… [KHÓA MỤC TIÊU]

mecha 1 mecha 2 mecha 3

Trạng thái… [SẴN SÀNG]

mecha 4

“Nghiền nát. Tiêu diệt. Phá hủy.”

Theo: LM360Bạn có thể quan tâm