Tổng hợp highlights 1v1 Wildcard 2015 - ngày 1 phần 1

Những pha xử lý 1v1 của các người chơi của các khu vực, nếu bạn bỏ lỡ hãy xem lại tại video dưới.Bạn có thể quan tâm