Top 5 QTV – CCCS 2016 Mùa Xuân Playoff

QTV cùng BM đã đạt hạng 3 chung cuộc tại CCCS Mùa Xuân 2016Bạn có thể quan tâm