Top 5 sát thủ gánh đội ở chế độ xếp hạng đơn

Những tướng sát thủ nào có khả năng gánh đội khi chơi ở chế độ xếp hạng đơn.Bạn có thể quan tâm