[Thách đấu Việt] Trận đấu toàn sao BM Optimus, BM QTV, BM Archie, BM Junie, BM Tik

Nguyên dàn đội hình 1 BM liệu có phá đảo được rank Việt ?Bạn có thể quan tâm