Tuyển tập Aatrox - Quỷ Kiếm Darkin full AP

Aatrox lên full AP sẽ được gia tăng sức mạnh vào 2 chiêu E và R. Liệu Aatrox AP thực chiến sẽ khác gì so với Aatrox lên theo lối đấu sĩ thông thường?Bạn có thể quan tâm