Tuyển tập Ryze của Faker tại CKTG 2015

Bình luận viên Hoàng Luân : Con Ryze trong tay faker bị lỗi sát thương hay sao ?Bạn có thể quan tâm