Warwick Tướng đi rừng bá đạo 4.20 ?

Nhờ thay đổi các trang bị khi trong bản cập nhật 4.20 . Warwick sẽ là Tướng đi rừng bá đạo 4.20 ?Bạn có thể quan tâm